เกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge) คืออะไร ? วิธีการเลือกซื้อ

เกจวัดแรงดัน(Pressure gauge) คืออะไร ?

Pressure gauge คือเครื่องมือวัดและแสดงค่าความดันของของเหลวหรือก๊าซ โดยสามารถวัดค่าความดันได้หลายหน่วย เช่น บาร์ (bar) ปาสกาล (Pa) ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (kg/cm2) เป็นต้น


ประเภทของ Pressure Gauge

Pressure gauge มีหลายประเภท แบ่งตามหลักการทำงานได้ดังนี้

 • เกจวัดความดันแบบ Bourdon เป็นประเภทที่ใช้กันมากที่สุด ทำงานโดยใช้ตัวเรือนรูปตัว U ทำจากโลหะอ่อน เช่น ทองเหลือง เหล็กกล้า เป็นต้น เมื่อของเหลวหรือก๊าซกระทำต่อตัวเรือน จะทำให้ตัวเรือนโค้งงอ ซึ่งจะทำให้ก้านวัด (Stem) เคลื่อนที่ตามไปด้วย ก้านวัดจะเชื่อมต่อกับเข็มวัด (Pointer) ซึ่งจะชี้ไปที่ค่าความดันบนหน้าปัด
 • เกจวัดความดันแบบ Diaphragm ทำงานโดยใช้แผ่นกลมบาง ๆ ทำจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่น เช่น ยาง พลาสติก เป็นต้น เมื่อของเหลวหรือก๊าซกระทำต่อแผ่นกลม จะทำให้แผ่นกลมโค้งงอ ซึ่งจะทำให้ก้านวัดเคลื่อนที่ตามไปด้วย ก้านวัดจะเชื่อมต่อกับเข็มวัด ซึ่งจะชี้ไปที่ค่าความดันบนหน้าปัด
 • เกจวัดความดันแบบ Strain Gauge ทำงานโดยใช้แผ่นฟิล์มบาง ๆ ทำจากวัสดุที่มีการนำไฟฟ้า เช่น ทองแดง เหล็กกล้า เป็นต้น เมื่อของเหลวหรือก๊าซกระทำต่อแผ่นฟิล์ม จะทำให้แผ่นฟิล์มยืดหรือหดตัว ซึ่งจะทำให้ค่าความต้านทานของแผ่นฟิล์มเปลี่ยนแปลงไป ค่าความต้านทานของแผ่นฟิล์มจะถูกส่งไปยังเครื่องอ่านค่า ซึ่งจะคำนวณและแสดงค่าความดันบนหน้าปัด


pressure gauge นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โรงงานผลิตรถยนต์ โรงงานผลิตอาหาร โรงงานผลิตไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้ในงานช่างทั่วไป เช่น ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

ข้อควรพิจารณาในการเลือกซื้อ pressure gauge

ในการเลือกซื้อ pressure gauge ควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 • ประเภทของ pressure gauge ให้เลือกประเภทที่เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น หากต้องการวัดความดันของก๊าซ ควรเลือกเกจวัดความดันแบบ Bourdon เป็นต้น
 • ช่วงวัดความดัน ให้เลือกช่วงวัดความดันที่เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น หากต้องการวัดความดันต่ำ ควรเลือกเกจวัดความดันที่มีช่วงวัดต่ำ เป็นต้น
 • ความละเอียด ให้เลือกเกจวัดความดันที่มีความละเอียดเหมาะสมกับการใช้งาน เช่น หากต้องการวัดความดันที่แม่นยำ ควรเลือกเกจวัดความดันที่มีความละเอียดสูง เป็นต้น
 • วัสดุที่ใช้ผลิต ให้เลือกวัสดุที่ใช้ผลิตเหมาะสมกับการใช้งาน เช่น หากต้องการวัดความดันของของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ควรเลือกเกจวัดความดันที่ทำจากวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน เป็นต้น

การดูแลรักษา pressure gauge

เพื่อยืดอายุการใช้งานของ pressure gauge ควรดูแลรักษาดังนี้

 • ทำความสะอาด pressure gauge เป็นประจำ
 • หลีกเลี่ยงการกระแทกหรือตกหล่น
 • เก็บรักษา pressure gauge ในที่แห้งและเย็น
 • สอบเทียบ pressure gauge เป็นประจำ

สรุป

pressure gauge เป็นเครื่องมือวัดและแสดงค่าความดันของของเหลวหรือก๊าซ มีความสำคัญต่อการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรมและงานช่างทั่วไป การเลือกซื้อและการดูแลรักษา pressure gauge อย่างเหมาะสมจะช่วยยืดอายุการใช้งานและช่วยให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ